PostHeaderIcon Sylwetki Dyrektorów


Mariusz Kamieniak

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego od 04.2020 r. do 07.2023 r.Bartłomiej Bieniek

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego od 09.2018 r. do 03.2020 r.


 

Bogusława Bieniek

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego od 2008 r. do 2018 r.

Mgr Bogusława Bieniek urodzona 5.05.1955 r. w Wieluniu. Oboje rodzice byli nauczycielami, ojciec pełnij funkcję dyrektora szkoły w Julianpolu. W tej szkole ukończyła szkołę podstawową. Następnie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu do klasy matematycznej. Po maturze kontynuowała naukę na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku matematyka uzyskując tytuł magistra.


Po studiach podjęła pracę w szkole w Woli Wiązowej ucząc matematyki. W trakcie pracy ukończyła studia podyplomowe z informatyki i studia podyplomowe zarządzania oświatą. Nauczanie matematyki w połączeniu z informatyką oraz praca z dziećmi i młodzieżą sprawia jej wiele satysfakcji. Od 2003 roku pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu. Rozwój przedszkola i szkoły oraz budowanie w środowisku pozytywnego wizerunku obu placówek stało się celem jej pracy. 

Grzegorz Banasiak

Dyrektor szkoły w latach 1978 - 2008.

Mgr Grzegorz Banasiak urodzony dnia 5.05.1949 r. w Mierzynowie. Syn Franciszka i Aleksandry. Szkołę Podstawową ukończył w Woli Wiązowej. Następnie uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Zduńskiej Woli. Po maturze kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Łowiczu na kierunku wychowanie muzyczne.
W 1970 r. rozpoczął pierwszą pracę w Szkole Podstawowej w Dąbórwkach Kobylańskich jako nauczyciel. W 1973 r. podjął studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim i w 1977 r. uzyskał tytuł magistra historii. W 1976 r. w wyniku reorganizacji sieci szkół w gminie Rusiec przeszedł do pracy w Woli Wiązowej i od 1.05.1978 r. został jej dyrektorem.
W swojej pracy zawodowej skupiał się nie tylko na stronie merytorycznej, lecz dążył do budowania dobrej atmosfery w gronie pedagogicznym, współpracy z Komitetem Rodzicielskim i środowiskiem. W szkole była bardzo dobra organizacja pracy, a wysokie wyniki nauczania potwierdzane były egzaminami wstępnymi do szkół średnich, co było zasługą całego zespołu nauczycielskiego. Kierował adaptacją zawodową bardzo wielu młodych nauczycieli i praktykantów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.
Pod jego kierunkiem wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych, a także rozbudowę szkoły w latach 1983-87 poprawiając w istotny sposób bazę lokalową.
W uznaniu zasług za osiągnięcia w pracy otrzymał dwukrotnie w 1977 r. i 1986 r. nagrodę Ministra, a w 1994 r. nagrodę Kuratora. W 199Ir. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Po kolejnej reorganizacji sieci szkół w gminie Rusiec w 2003 r. został dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej, w składzie, którego znajdują się publiczne przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum publiczne.
Działa w Stowarzyszeniu jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej.
Józef Wójcik

Dyrektor szkoły w latach 1970-1978.

Józef Wójcik urodził się 24 lutego 1937 r. w Osmolinie, powiat Sieradz. Szkolę podstawową ukończył w Zduńskiej Woli w 1952 r. Tam również kontynuował edukację w Liceum Pedagogicznym do roku 1956 r. Pierwszą pracę podjął w Szkole Podstawowej w Pakosławsku , powiat Milicz. Pełnił tam funkcję nauczyciela oraz kierownika placówki. W 1964 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Woli Wiązowej. Przez rok pracował w Szkole Podstawowej w Głuchowie. W 1965 r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Woli Wiązowej. Był nauczycielem chemii i języka polskiego. W tym czasie studiował zaocznie chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1970 - 1978 pełnił funkcję dyrektora. W trakcie jego kadencji rozpoczęto budowę centralnego ogrzewania. J. Wójcik zmarł w 1984 r. po ciężkiej chorobie mając 47 lat.

Jan Przydacz

Kierownik szkoły w latach 1966-1970.

Jan Przydacz urodził się 30 listopada 1930 r. w Osjakowie, powiat Wieluń. Szkołę podstawową ukończył w 1946 r. w Chorzynie. Po skończeniu edukacji w Liceum Pedagogicznym w Wieluniu (rok 1952), rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Konopnicy. Tego samego roku w listopadzie został powołany do służby wojskowej.
W październiku 1955 r. w stopniu porucznika zwolniono go do rezerwy, a w grudniu podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Lipniku, gdzie uczył do 1957r. W tym samym roku został zatrudniony w Szkole Podstawowej w Dąbrówkach Kobylańskich. We wrześniu 1957r. rozpoczął pracę w charakterze kierownika szkoły w Dębach Wolskich. Tę samą funkcję pełnił później w Szkole Podstawowej w Woli Wiązowej w latach 1966-1970.
W tej samej placówce do 1985 r. aż do odejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel.
Jako emeryt kontynuował tę pracę w wymiarze 1/2 etatu do 1989 r. W 1977 r. został odznaczony Złotą Odznaką ZNP, a w 1984 r. Medalem 40-lecia Polski Ludowej.
Władysław Wodziński

Kierownik szkoły w latach 1945-1967.

Urodził się 27 kwietnia 1903 roku w Pabianicach. W wieku 20 lat ukończył Gimnazjum Filologii w Piotrkowie Trybunalskim i uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1923 - 24 pracował jako nauczyciel na Wołyniu, w okolicy miejscowości Kołki. Był jedynym nauczycielem prowadzącym szkołę. Wspominał, że te lata pracy przypadły na okres wielkiej inflacji. Gdy brał pensję, natychmiast całą wydawał, gdyż mogło się zdarzyć, że następnego dnia kupiłby za to jedynie zapałki. W tym czasie złożył egzamin pedagogiczny w Równem.
Następnie w latach 1925 - 29 pracował jako nauczyciel w Ruścu, zaś w latach 1929 - 32 w Głuchowie w powiecie łaskim. W Woli Wiązowej uczył od 1932 roku do grudnia 1939 roku.
Od 1 marca 1945 roku aż do emerytury był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Woli Wiązowej. Lata powojenne były dla niego niezwykle trudnym okresem. Szkoła, którą objął, była zdewastowana przez Niemców. Ławek praktycznie nie było, zamki powyrywane, okna powybijane. Wraz z garstką miłośników szkoły zabrał się do ciężkiej pracy, aby móc rozpocząć zajęcia, tym bardziej, że po wojnie do szkoły zgłosiło się 500 uczniów. Własnoręcznie zakładał zamki, szklił okna, przerabiał prycze robotników na ławki szkolne. Gdy szkoła została już doprowadzona do porządku, kierownik w dalszym ciągu nie szczędził sił i własnego czasu. Głównie podczas wakacji organizował mini scenę teatralną, na deskach której występowała młodzież.
Działał również na rzecz wsi, społecznie zajmował się elektryfikacją Woli Wiązowej i okolic, był współorganizatorem zabaw, z których dochód przeznaczony był na budowę remizy strażackiej.
Społeczność parafii Wola Wiązowa była mu ogromnie wdzięczna za to, że po pożarze kościoła pozwolił odprawiać Msze Św. na terenie szkoły. W tamtych czasach to była nie tylko dobra wola, ale i duża odwaga cywilna.
Swoją postawą jako wieloletni nauczyciel, a później kierownik szkoły zyskał sympatię i uznanie zarówno uczniów, rodziców jak i wszystkich mieszkańców wsi. Na emeryturę odszedł w 1967 roku.Gdy 5 grudnia 1968 roku zmarł, żegnany był przez młodzież szkolną, nauczycieli i całą społeczność lokalną. Pochowany został w grobie rodzinnym w Pabianicach, Miał troje dzieci: syna i dwie córki.
Wacław Stanisław Lipiński

Kierownik szkoły w latach 1935-1939.

Pod jego kierownictwem powstała inicjatywa budowy szkoły i on jako kierownik wprowadził do niej pierwszych uczniów. Wraz z rodziną mieszkał w domu u państwa Skrzydlewskich. W czasie wojny został wywieziony przez Niemców, a jego żona mieszkała w Mierzynowie. Po wojnie pracował jako dyrektor w łódzkiej szkole.
Informacje oparte na wspomnieniach p. Z. Płuciennik-Gajda, która jest córką woźnego szkoły w czasach kierownika Lipińskiego
Mieczysław Mędelski

Kierownik szkoły w latach 1926-1933.

Został zapamiętany jako człowiek energiczny, bardzo przyjazny dzieciom. Potrafił wśród młodzieży utrzymać dyscyplinę jednocześnie nie karcąc ich. Oboje z żoną byli wielkimi patriotami i zasługiwali na miano prawdziwych nauczycieli. Choroba żony spowodowała, że zmienili miejsce zamieszkania.
Informacje oparte na wspomnieniach uczniów uczęszczających do szkoły w tych latach: p. M. Kryczka, p. M. Kłys i p. F. Simińskiej.
Edward Kawecki

Kierownik szkoły od roku 1926

Brak danych o życiu i przebiegu pracy zawodowej